Linkedin    instagram    you tube channel Mapa stránekNAPIŠTE NÁM
 
PŘIHLÁSITZapomenuté heslo?
Uživatel
Heslo
Pro žádost o uživatelské jméno a heslo pište na: user@itn-meet.org
VAŠE NÁPADY"Vaše nápady" je webovou sekcí vnovanou a urenou pacientm postieným mitochondriálním onemocnním a jejich rodinám.

Vaše nápady bude druhem ideální zdi, kde kadý bude moci psát nápady, návrhy a pohled na to, jak by projekt MEET ml adresovat poteby pacient. Váš názor je pro nás velmi dleitý proto, aby se výzkumníci dostali blíe pohledu pacient. Z tohoto dvodu budeme zvaovat Vaše rady jako výchozí bod pro rozvoj nových úvah o onemocnních. Vezmte prosím na vdomí, e tento prostor není uren jako místo, kde odborníci poskytují odpovdi na problémy mitochondriálních chorob; bude to zde spíše tvrí místo, kde mohou pacienti svobodn íct, co oekávají od vdy a šíení informací.

Velmi rádi také pedáme a projednáme všechny podnty pedané prostednictvím našich webových stránkách v prbhu našeho dalšího MEET sympozia, které se bude konat v prosinci 2015 ve spolupráci s národními a mezinárodními sdrueními a nadacemi pacient.

Pokud chcete být souástí "projektu" MEET kliknte zde.

Tšíme se na Váš jedinený píspvek.

Prosím, neváhejte a napište nám ve svém vlastním jazykuPokud jste již registrován/a
Uživatel
Heslo

MEET projekt – grantová smlouva číslo 317433 – začátek 14. 1. 2013 – konec 13. 1. 2017 - Privacy and Cookie policy